3 بهمن ، 1397 ورود 021-49732 EN
نمایندگی های بنیاد علوم کاربردی رازی
عنوان نمایندگیاصفهان
مسئولمهندس سمیرا صاحبقرانی، مهندس علی گلاب بخش
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرسخیابان بزرگمهر، خیابان مبارزان،مجتمع اداری پویا، واحد20
شماره تماس03132252577
فکس03132252576
موبایل 
پست الکترونیکesfahanagency@razi-foundation.com
نقشه