29 مرداد ، 1398 ورود 021-49732 EN FA
نمایندگی های بنیاد علوم کاربردی رازی
عنوان نمایندگیاراک
مسئولدکتر قاسم عیسی آبادی
استاناراک
شهراراک
آدرسمیدان سردشت، پردیس دانشگاه اراک، مرکز رشد واحد های فناور، طبقه دوم، واحد 11
شماره تماس086-34173316
فکس02189773681
موبایل09186953002
پست الکترونیکarakagency@razi-foundation.com
نقشه