3 بهمن ، 1397 ورود 021-49732 EN
نمایندگی های بنیاد علوم کاربردی رازی
عنوان نمایندگیکرمان
مسئولدکتر رامین رئیس زاده
استانکرمان
شهرکرمان
آدرسبلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان،قبل از خیابان هوشنگ مرادی، مجتمع تجاری ثریا، طبقه دوم، واحد 13
شماره تماس03432434787
فکس 
موبایل 
پست الکترونیک 
نقشه