10 فروردین ، 1399 ورود 021-49732 EN FA
نمایندگی های بنیاد علوم کاربردی رازی
عنوان نمایندگیشیراز
مسئولمهندس فاطمه علی شیر
استانفارس
شهرشیراز
آدرسشیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، ساختمان مرصوص- واحد 4
شماره تماس071-36480329
فکس 
موبایل09170188047
پست الکترونیکshirazagency@razi-foundation.com
نقشه