3 بهمن ، 1397 ورود 021-49732 EN
نمایندگی های بنیاد علوم کاربردی رازی
عنوان نمایندگیشیراز
مسئولفاطمه علی شیر
استانشیراز
شهرشیراز
آدرسشیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، ساختمان مرصوص
شماره تماس07136480329
فکس 
موبایل09177824490
پست الکترونیکshirazagency@razi-foundation.com
نقشه