29 مرداد ، 1398 ورود 021-49732 EN FA
نمایندگی های بنیاد علوم کاربردی رازی
عنوان نمایندگیدفتر مرکزی
مسئولبنیاد علوم کاربردی رازی
استانتهران
شهرتهران
آدرسکیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، خیابان فرنان، پلاک 27
شماره تماس02146841121
02146872321
02149732
فکس02149732 (داخلی3)
موبایل 
پست الکترونیکinfo@razi-foundation.com
نقشه