2 مرداد ، 1396 ورود 021-49732 EN

مقالات علمی

عنوان مقالهدانشگاه های مهندسی چه چیزهاییی را یاد نمی دهند؟
شرح مختصربررسی آموزه ها در جهت ورود مهندسین جوان به شغل مهندسی و توجه و به کار بستن این آموزه ها.
نام نویسندهدکتر پرویز دوامی
فرمتPDF
تاریخ انتشار1395/08/24
حجم713KB
تعداد بازدید497
دانلود