16 آذر ، 1400 ورود 021-49732 EN FA
  • صنایع مواد شیمیایی، نفت و گاز (به جز دارویی)