بازدید ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران از بنیاد علوم کاربردی رازی
Posted on دی 19, 1397 14:57
سرکار خانم مهندس پیروزبخت؛ ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، با حضور در بنیاد علوم کاربردی رازی از مجموعه آزمایشگاه های این بنیاد بازدید فرمودند.
بازدید ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران از بنیاد علوم کاربردی رازی

سرکار خانم مهندس پیروزبخت؛ معاونت محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، از  بنیاد علوم کاربردی رازی بازدید نمودند.

در تاریخ 19/10/1397 سرکار خانم مهندس پیروزبخت؛ ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، با حضور در بنیاد علوم کاربردی رازی از مجموعه آزمایشگاه های این بنیاد بازدید فرمودند. در این بازدید ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از فعالیت های انجام پذیرفته در مجموعه آزمایشگاه های بنیاد علوم کاربردی رازی ، بر توسعه همکاری‌های فی مابین بویژه در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مهارت تأکید فرمودند.

فعاليت‌هاي سازمان ملي استاندارد ايران در پنج حوزه استانداردسازي، ارزيابي انطباق، اندازه‌شناسي، تاييدصلاحيت و فعاليت هاي پژوهشي استاندارد تعريف مي شود.

سازمان ملی استاندارد ایران در بسیاری از موارد به عنوان مرجع ملی عمل می کند. این موارد عبارتند از:

تعيين، تدوين و انتشار استانداردهاي ملي به استثناي مواد دارويي؛ تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوطه (به استثناي مواد دارويي)؛ اجراي سيستم بين المللي يكاها و كاليبره كردن وسايل سنجش؛ انگ‌گذاري و تعيين عيار فلزات گران‌بها؛ تاييد صلاحيت شركت‌ها و مؤسسات بازرسي‌كننده داخلي و خارجي(سورويانس)، آزمايشگاه ها، كارشناسان استاندارد و گواهي‌دهندگان نظام هاي سيستم مديريت كيفيت و مديريت زيست‌محيطي؛ اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران؛ مرجعيت صنعت جوش

 سازمان ملي استاندارد ايران با سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي استانداردسازي تعاملات نزديكي داشته و در حال حاضر در سازمان‌هاي بين المللي زير عضويت دارد:

سازمان بين المللی استاندارد (ISO)؛ كميته بين المللی الكتروتكنيك (IEC)؛دفتر بين المللی اوزان و مقياس ها (BIPM)؛ سازمان بين المللی اندازه شناسي قانوني (OIML)؛ سازمان بين المللی كدكس غذايي (CODEX)؛ اتحاديه بین المللی تاييد صلاحيت آزمايشگاه (ILAC)؛ مجمع بین المللی تایید صلاحیت آسیا پاسیفیک (PAC). اطلاعات بیشتر

بنیاد علوم کاربردی رازی دارای استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه Analitica روسیه و دارای تایید صلاحیت آژمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. جزئیات بیشتر