10 فروردین ، 1402 ورود 021-49732 EN FA

مقالات علمی

عنوان مقالهخانه دوامی
شرح مختصرموضوع :دکتر پرويز دوامي، چگونه نرم افزار ايراني شبيه سازي SUT CAST را به دنياي تکنولوژي صادر کرد؟ (برگرفته از نشريه تخصصي فناوري آزمون و سيستم ها اندازه گيري www.testmag.ir)
نام نویسندهدکتر پرويز دوامي
فرمتPDF
تاریخ انتشار1393/08/29
حجم6320KB
تعداد بازدید4904
دانلود