آزمایشگاه خوردگی


خوردگی یک فرایند طبیعی است که یک فلز تصفیه شده را به یک ماده شیمیایی پایدارتر تبدیل می‌کند. نظیر اکسیدها، هیدروکسیدها یا سولفیدها.


 


فرایندی است که به تخریب تدریجی فلزات (معمولا فلزات) توسط واکنش‌های شیمیایی یا الکتروشیمیایی با محیط خود انجام می‌پذیرد.

مهندسی خوردگی زمینه‌ای است که کنترل و متوقف‌کردن پدیده خوردگی را مورد بحث قرار می‌دهد. این موضوع مربوط به اکسیداسیون الکترو شیمیایی فلز در واکنش با یک ماده اکسیدان نظیر اکسیژن یا سولفات‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 


زنگ‌زدگی در حقیقت تشکیل اکسیدهای آهن می‌باشد، که مثال خوبی از خوردگی الکتروشیمیایی است و این نوع تخریب معمولا منجر به تشکیل اکسیدها یا سولفات‌های فلز اصلی شده و این واکنش باعث ایجاد رنگ نارنجی بر روی فلز اصلی می‌شود.

خوردگی می تواند علاوه بر فلزات بر روی سرامیک‌ها و پلیمرها نیز به وجود بیاید که معمولا به این نوع فرایند degradation گفته می‌شود. معمولا واژه تخریب بیشتر در خوردگی به کار می‌رود. خوردگی تخریبی خواص مفید فلزات نظیر ساختار و ظاهر را تغییر داده و تبدیل به مایعات یا گازها می‌شود.

بسیاری از ساختار آلیاژها در رطوبت هوا خورده می‌شوند. اما این فرایند شدیدا تحت تاثیر تماس با مواد معینی انجام می‌شود.خوردگی می‌تواند به صورت حفره، ترک یا به صورت خوردگی یکنواخت در منطقه بزرگی از سطح ایجاد شود. از آنجایی که خوردگی یک فرایند کنترل شده توسط دیفیوژن (نفوذ) می‌باشد این پدیده می‌تواند روی سطح در تماس با فضای خورنده انجام شود.

در نتیجه روش کاهش اکتیویته سطح در تماس با فضای خورنده تبدیل Passivation (رسوب) و جابه‌جایی کروماتی می‌تواند مقاومت به خوردگی فلزات را بیشتر کند. به هر حال مکانیزم خوردگی کمتر دیده می‌شود و یا قابل پیش‌بینی است.

در این آزمایشگاه انواع آزمو‌ن‌های خوردگی بر حسب جنس و کاربرد نمونه قابل انجام می‌باشد. همچنین در این آزمایشگاه با استفاده از استانداردهای بین‌المللی، امکان پاسخگویی به سوالات علمی مشتریان در خصوص بررسی علل خوردگی قطعات، انتخاب مواد مناسب، افزایش عمر مفید قطعات یا روش‌های نوین حفاظت کاتدی یا آندی قطعات قابل ارائه می‌باشند.

 

 


گزیده ای از خدمات آزمایشگاهی قابل ارایه در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • آزمون ترک خوردگی هیدروژنی (HIC) مطابق استاندارد NACE TM 0284
 • آزمون ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی (SSC) مطابق استاندارد NACE TM 0177/NACE MR0175
 • آزمون تعیین حساسیت فولادهای زنگ نزن آستنیتی به خوردگی مرزدانه ای مطابق روش های مختلف استاندارد ASTM A262 و ISO 3651-1 و ASTM G 28 (آلیاژ های پایه ای نیکل)
 • آزمون خوردگی تنشی مطابق استانداردهای ASTM G 47 و ASTM G 36
 • آزمون مقاومت به زدایش روی در برنج ها مطابق استاندارد ISO 6509
 • آزمون نیرات جیوه برای آلیاژهای مس ASTM‌ ‌B 154
 • آزمون تشخیص و تعیین تعداد باکتری های کاهنده سولفات موجود در خاک و آب (SRB) براساس استاندارد NACE TM 0212
 • آنالیز رسوبات و محصولات خوردگی
 • تعیین بازدهی آندهای حفاظت کاتدی ( آندهای آلومینیوم، روی و منیزیم) براساس استانداردهای DNV-RP 13401 و ASTM G97
 • مطالعه تردی هیدروژنی و اثرات H2S در دمای محیط
 • آزمون های الکتروشیمیایی شامل آزمون های پلاریزاسیون، امپدانس، پلاریزاسیون سیکلی و غیره
 • آزمون خوردگی حفره ای، خوردگی شیاری، تعیین دمای حفره دار شدن و تعیین دمای بحرانی خوردگی شیاری براساس استاندارد ASTM G 48
 • آزمون خوردگی پشم سنگ براساس استاندارد ASTM C 1617 و ASTM C 665
 • آزمون غوطه وری براساس API6A و NACE TM 0187 (عملکرد)‌
 • آزمون خوردگی مرزدانه ای و پوستگی آلومینیوم سری 5xxx
 • تعیین عمر آند MMO
 • تعیین نرخ خوردگی و مقاومت شیمیایی به روش Autoclove Test تا فشار 150bar و دمای 300 درجه سانتی گراد در محیط های مختلف
آزمون های ارزیابی کیفیت پوشش

 • آزمون cathodic disbondment در دماهای مختلف براساس استاندارد ISO 21809
 • آزمون نمک پاشی salt spray براساس استاندارد ASTM B 117
 • آزمون های چسبندگی پوشش شامل آزمون های cross cut و pull-off براساس استاندارد ASTM D 4541
 • آزمون سختی سنجی مدادی براساس استاندارد ASTM D 3363
 • عیب یابی پوشش (Holiday) براساس استاندارد ISO 21809
 • آزمون براقیت براساس استاندارد ASTM D 523
 • آزمون خمش (انعطاف پذیری) براساس استاندارد ASTM D 522
 • آزمون مقاومت در برابر آب
 • آزمون های مقاومت شیمیایی