کتابخانه و اطلاع رسانی
از خدمات بنیاد علوم کاربردی رازی،اطلاع رسانی تخصصی به مشتریان است.شما نیز می توانید با پیوستن به شبکه اطلاع رسانی بنیاد، از مزایای آن برخوردار شوید. 

  •  دسترسی به جدیدترین مقالات تخصصی 
  •  دسترسی به کتب تخصصی 
  •  دسترسی به استانداردهای روز دنیا 
  •  آگاهی از آخرین تحولات علمی و صنعتی 
  •  بهره گیری از مشاوره متخصصان بنیاد 
  •  دسترسی به پتنت های مختلف در جهان نظیر US ،GB ،EU،CN و ... 
  •  دسترسی به پایان نامه های دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای جهان به زبان انگلیسی