آزمایشگاه شیمیآزمایشگاه شیمی تجزیه بنیاد علوم کاربردی رازی با بهره‌گیری از مجموعه دستگاه‌های مدرن شامل دستگاه جذب اتمی (AAS)، دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-نشر اتمی (ICP-OES) و طیف سنج مرئی-فرابنفش (UV-Visible) امکان آنالیز و بررسی نمونه‌های فلزی و معدنی را دارد. طیف وسیعی از مواد مرجع (CRM) و همچنین انجام آزمون مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای ملی و بین المللی صحت نتایج را تضمین می‌کند.در دستگاه ICP – OES شروع روند آنــالیز با تهــییج عناصر توسط نشــر پلاســما آغاز می‌شود. 

این دستگاه می‌تواند تا حدود 80 عنصر را به صورت همــزمان انــدازه‌گیری کند. در شرایطی که بخواهیم تعداد زیادی عناصر را اندازه‌گیــری کنیم، اســتفاده از آن پیشنهاد می‌شود.

 


در غیر این صورت، به دلیل گران بودن و حد تشخیص پایین آن، استفاده از دستگاه جذب اتمی پیشنهاد می‌شود.

در این آزمایشگاه علاوه بر دستگاه‌های ذکر شده، بعضی از آزمون‌ها به صورت کلاسیک انجام می‌شود که از آن جمله می‌توان به اندازه‌گیری به روش تیتراسیون و اندازه‌گیری سیلسیم به روش گراومتری اشاره نمود.

 

برخی از مهمترین آزمون‌های قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر است:

•آنالیز آلیاژهای آهنی و غیر آهنی (مس، روی، قلع ، سرب، آلومینیوم ، نیکل، منیزیم) به روش دستگاهی و کلاسیک

• آنالیز مواد معدنی به روش دستگاهی و کلاسیک

• آنالیز فرو آلیاژها

• آنالیز سیم جوش‌ها

• آنالیز بابیت های سرب و قلع

• تعیین درصد خلوص فلزات و ترکیبات معدنی

• تعیین درصد عنصر بور (B) در آلومینیوم، آهن و شیشه

• آنالیز ذغال، کک و مواد کربنی به صورت عنصری و همچنین تقریبی

• تعیین جرم پوشش برای ورق های گالوانیزه، آلومینایز، قلع اندود، فسفاته و آنودایز

• بررسی اثر محصولات فلزی و غیر فلزی بر روی آب مصرفی انسان

• آزمون های آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب

• آنالیز کامل گازهای خنک کننده

• تعیین میزان کاتیون ها در محلول های آبی

• گونه‌شناسی عناصر در ترکیبات (مثال تعیین درصد آهن فلزی، آهن دو و سه ظرفیتی در نمونه آهن اسفنجی)

 تعیین میزان فلزات گرانبها به روش هضم اسیدی و فایر اسی

• بررسی عناصر نادر خاکی

• آنالیز بنتونیت، ماسه و شن

• تعیین دانسیته مایعات، فلزات و خاک ها

• اندازه گیری BTEX و هیدروکربن های صنعتی