مدیریت بنیاد علوم کاربردی رازی


دکتر پرویز دوامی (رئیس هیئت مدیره)

تخصص:

- دکتری متالورژی، حوزه تخصصی متالورژی صنعتی-انجماد فلزات و ریخته‌گری و شبیه‌سازی

فرآیندهای آن

- استاد دانشگاه صنعتی شریف، شروع تدریس در این دانشگاه از سال 1344 – 1396

- تعداد مقالات در مجلات خارجی حدود 100 مقاله، سخنرانی و مقالات به زبان فارسی 170 مقاله

فعالیت‌های مدیریتی:

- بنیانگذار مرکز پژوهش‌ متالورژی رازی و مدیریت آن به مدت حدود 30 سال

- بنیانگذار، مدیرعامل (1392-1394) و رئیس هیئت مدیره (از 1394 تاکنون) بنیاد علوم کاربردی رازی

- مدیریت دانشکده، نشریات علمی و چند مرکز پژوهشیمهندس ستار نصیری (مدیرعامل)

تخصص:

- مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1377

فعالیت‌های مدیریتی:

- مدیر آزمایشگاه مکانیک و NDT در مرکز پژوهش متالورژی رازی به مدت حدود 13 سال

- عضو هیئت مدیره‌ی بنیاد علوم کاربردی رازی از بدو تاسیس

- مدیرعامل بنیاد علوم کاربردی رازی از سال 1394 تاکنون