منشور اخلاقی


منشور اخلاقی بنیاد 

 مدیران این شرکت پس از سی و دو سال تجربه پژوهش و توسعه صنعتی در سال هزار و سیصد و نود و دو به منظور انجام پژوهش های کاربردی علوم مهندسی اقدام به تاسیس این بنیاد نمودند. زمینه های پیشین فعالیت های بنیان گذاران آن موجبات اعتماد مشتریان آن را فراهم می آورد. این اعتماد حاصل سلامت فعالیت ها و تعهد سازمان به ارایه خدمات صادقانه به جامعه صنعتی و علمی کشورمان می باشد. این منشور اخلاقی در جهت پاسداری از این اعتماد است. 

این منشور در مورد تمام کارکنان، کارمندان و مدیران بنیاد و شرکت های همکار (به استثناء مواردی که صراحتا به کارکنان این بنیاد منحصر شده است میباشد) کاربرد دارد. هریک از کارکنان بنیاد رازی شخصا مسئولیت دارند که این منشور را بخوانند و درک کنند و به برقراری اصول آن متعهد شوند. 

هریک از کارکنان بنیاد می‌توانند هریک از بخش‌های این منشور اخلاقی را با مدیران ارشد بنیاد مورد پرسش قرار دهند تا با درک صحیح از مفاهیم و درستی آن‌ها تعهد لازم برای تحقق آن را در خود ایجاد کنند. هرگونه تخطی از این منشور چنانچه توسط خود کارکنان گزارش شود، عمل تلافی جویانه از طرف سازمان تلطیف میگردد و هیچ یک از مدیران، سرپرستان، روسا و کارکنان سازمان حتی بالاترین سطوح مدیریتی نظیر مدیرعامل نمی توانند در مقابل هرگونه تخلف کارکنان از این منشور به اعمال غیرانسانی و خشن چون اجبار کارکنان به نوشتن اقرارنامه و نظایر آن اقدام نمایند و برخورد با نقض کنندگان این منشور بایستی بر اساس موازین اخلاقی و احترام به کرامت انسانی انجام گیرد. 

ارزش‌های بنیاد علوم کاربردی رازی 

 فرهنگ اخلاق مدار بنیاد بر اصول کلیدی معینی بنا شده است که در سرتاسر سازمان مشترک است. این اصول سنگ بنای نام بنیاد و کسب و کار، هستند 

 •  اعتماد:
 • ارزشمندترین دارایی و زیربنای نام و آوازه ما است. مشتریان به پایداری ما به اخلاق اعتماد می کنند و این اعتماد باید روز به روز پرورش یافته و حراست شود. 
 •  صداقت و شفافیت:
 • در هر کاری که انجام می دهیم باید نسبت به خودمان، مشتریانمان و همکارانمان راستگو باشیم. هیچ شرایطی دروغ، فریبکاری و عدم صداقت را توجیه نمی‌کند. 
 •  پاسخگویی:
 • هر یک از کنش ها و غفلت های ما پیامدهایی دارند. ما پیامدهای انتخاب های خود را می پذیریم و دیگران را برای کردار خودمان سرزنش نمی کنیم. 
 •  اصول:
 • ما به کنش اخلاقی، منصفانه و همراه با احترام باور داریم. تصمیمات ما به وسیله رعایت اصول و استانداردهای رفتار خوب هدایت می شود، نه به وسیله انتخاب دلبخواهی یا اولویت های شخصی. 
 •  انصاف:
 • پذیرش ایجاد فرصت های مساوی رشد و ترقی، برای همه همکاران بنیاد جدا از جنسیت، عقاید، سن و مذهب 
 •  رازداری:
 • حفظ منافع و اطلاعات ذی نفعان، رازداری و محرمانه تلقی کردن سرمایه های مادی و معنوی آنان 

 هرگونه تخطی از این منشور، هرچند کوچک باشد، تحمل نمی‌شود.