تخفیفات خدمات آزمایشگاهی


تخفیفات شبکه آزمایشگاهی:


***امکان استفاده از گرنت شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی یا شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو علاوه بر تخفیف فوق وجود دارد.**


مدارک لازم و نحوه‌ی استفاده از گرنت شبکه‌ی آزمایشگاهی فناور‌های راهبردی و ستاد نانو:

1. کپی کارت ملی صاحب گرنت.

2. نامه‌ی اجازه‌‌ی برداشت از گرنت به امضای صاحب گرنت یا انتقال گرنت شبکه از طریق سامانه به شخص مراجعه کننده.

3. هماهنگی با امورمالی بنیاد علوم کاربردی رازی (داخلی 110 یا داخلی 102) قبل از ثبت پذیرش خدمات درخواستی. 

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت‌ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت‌های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی حمایت می‌کند.