بازرسی واحدهای صنعتی و تولیدی


بازرسی اجرایی (ساخت و نصب)

نظارت فنی بر اجرای پروژه‌ها در محل

 کنترل و تطبیق نقشه‌ها، اسناد و دستورالعملهای پیمانکاران نصب با الزامات استانداردی و شرایط قراردادی و مشخصات فنی پروژه‌ها

کنترل و بررسی گواهی تمامی متریال اولیه و مصرفی ورودی به محل پروژه با الزمات مربوطه

کنترل و اعلام نظر در مورد تمام دستورالعمل‌های صادره پیمانکاران شامل WPS, PQR, WQR و...

 کنترل ابعادی ونظارت بر عملیات تنش زدایی، عملیات زنگ‌زدایی و شستشوی شیمیایی و بررسی نتایج تست‌های غیرمخرب و تنش زدایی.

بازرسی حین بهره‌برداری

بازرسي دوره‌اي تجهيزات (مانند: مبدلهای حرارتی ، برج ها، کوره ها، تانک ها و ...) در حال بهره‌برداري

بررسي خوردگي و ارائه روشهاي مناسب جهت جلوگيري و كنترل خوردگي بازرسی و ارزیابی سیستم‌های حفاظت کاتدی

ضخامت سنجی نقطه‌ای ، ارائه برنامه و دستورالعمل‌هاي تعميرات اساسي به همراه حداقل قطعات يدكي مورد نياز

تحليل و بررسي علل از كار افتادگي تجهيزات و ارائه راهكار مناسب جهت جلوگيري از تكرار حادثه

بازرسی‌های غیر مخرب و مخرب ، Advance NDT

PAUT & TOFD


ACOUSTIC EMISSION


EDDY CURRENT TEST


GUIDED WAVE


( Pulsed Eddy Current (PEC


(Radiographic Test (Gama, X-Ray


(UT (Ultrasonic Test


(MT (Magnetic Particle Test


(PT (Practical Test


(VT (Virtual Test