آزمایشگاه طیف سنج جرمی (ICP-MS & GC-MS)


طیف‌سنجی جرمی (Mass Spectroscopy)، یکی از قوی‌ترین تکنیک‌ها در شیمی تجزیه است. این تکنیک در گستره وسیعی از جمله آنالیز عنصری (Elemental Analysis)، آنالیز سطح (با اصلاح و تغییر در روش)، اندازه‌گیری جرم مولکولی، شناسایی ساختار مولکولی، بررسی واکنش پذیری فاز گازی و برای تعیین غلظت اجزای یک نمونه به‌کار گرفته می‌شود. این روش به‌طور گسترده ای تقریبا برای شناسایی تمام عناصر موجود در جدول تناوبی کاربرد دارد. اساسا هر اتم یا مولکولی که توانایی یونیزه شدن و انتقال به فاز گازی را داشته باشد، میتواند توسط این تکنیک مورد تجزیه قرار گیرد. نمونه از طرق مختلف به طیف سنج جرمی وارد می شود که از آن میان دو روش کروماتوگرافی گازی (GC) و پلاسمای جفت شده القایی (ICP) متداول ترین آن‌ها است. 

طیف‎سنجی جرمی توسط پلاسمای جفت شده القایی، نوعی از طیف‎سنجی جرمی است که برای تعیین فلزات و تعدادی از نافلزات در غلظت‎های پایینی در حد 12-10 کاربرد دارد.

در مقایسه با روش‎های دیگر، ICP-MS دارای سرعت و حساسیت بالاتری است. بنیاد علوم کاربردی رازی با در اختیار داشتن دستگاه پلاسمای جفت شده القایی₋طیف سنج جرمی (ICP-MS) مدل ELAN DRC-2 از شرکت PERKIN ELMER SCIEX آماده ارایه خدمات در زمینه‌های زیر است.

اندازه‌گیری ناخالصی‌های فلزی در شمش‌های خالص و تعیین درصد خلوص تا 4 رقم بعد از اعشار

 1. اندازه‌گیری ناخالصی‌ها با غلظت بسیار کم در آلیاژها به منظور مطابقت با استاندارد در حد ppm و ppb
 2. اندازه گیری عناصر نادر خاکی (لانتانیدها و اکتنیدها) در نمونه‌‌های خاک
 3. اندازه‌گیری فلزات گران بها شامل Au, Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Re, Os
 4. اندازه‌گیری فلزات سنگین و سمی در نمونه های مختلف
 5. اندازه‌گیری کاتیون ها در آب و پسآب با غلظت های بسیار کم در حد ppm, ppb
 6. اندازه‌گیری نسبت های ایزوتوپی عناصر

دستگاه کروماتوگراف گازی – طیف سنج جرمي (GC-MS)، یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها در زمینه آنالیز دستگاهی است که از دو قسمت کروماتوگراف گازی و طیف سنج جرمی تشکیل شده‌است. در این روش، اجزای یک مخلوط، پس از جداسازی با کروماتوگرافی گازی، در طیف سنج جرمی شناسایی می‌شوند. از آنجایی که ورود نمونه به دستگاه از طریق کروماتوگراف گازی است، لذا نمونه‌هایی قابل آنالیز با دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمي هستند که فرار بوده، فشار بخار قابل توجهی داشته و در اثر حرارت، تخریب و یا تجزیه نشوند. اجزاء یک مخلوط پس از جداسازی با ستون کروماتوگرافی، وارد محفظه یونیزاسیون طیف سنج جرمی شده و در آنجا یونیزه می‌شوند و پس از آن با استفاده از تجزیه گر جرمی براساس نسبت جرم به بارشان (m/z) جداسازی می شوند. از این دستگاه می‌توان هم اطلاعات کمی و هم کیفی درباره وزن مولکولی و ساختار ترکیبات به دست آورد. از جمله کاربردهای دستگاه دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمي می توان به کاربرد آن در محیط زیست، صنایع شیمیایی، دارویی، کشاورزی، حوزه پزشکی، حقوقی و حوزه علوم نانو اشاره کرد.

بنیاد علوم کاربردی رازی با در اختیار داشتن دستگاه کروماتوگرافی گازی₋طیف سنج جرمی (GC-MS) مدل 6890 plus از شرکت AGILENT آماده ارایه خدمات در زمینه‌های زیر است:

 1. شناسایی و تعیین خلوص حلال های آلی
 2. شناسایی و تعیین درصد مخلوط حلال های آزمایشگاهی و صنعتی
 3. شناسایی و تعیین درصد استرها، عطرها و اسانس ها
 4. شناسایی و اندازه گیری سموم، VOC، PAHs و دیگر ترکیبات آلی درآب و پسآب
 5. شناسایی و اندازه گیری ترکیب‌های آلی مجهول