صنایع شیمیایی، پلاستیکی، لاستیکی، پلیمر و پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران با گستره وسیعی از صنایع بالادستی نظیر پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی تا صنایع میانی و پایین دستی نظیر تولید کنندگان قطعات پلاستیکی و لاستیکی، نیازمند خدمات آزمایشگاهی متنوعی می‌باشند.

مجموعه آزمایشگاه‌های بنیاد علوم کاربردی رازی شامل آزمایشگاه‌های پلیمر، میکروسکپ الکترونی، خواص مکانیکی، شیمی، خوردگی، آزمون های غیرمخرب، متالوگرافی و کوانتومتری؛ طیف وسیعی از آزمون‌ها روی مواد فلزی، پلیمری و شیمیایی مورد نیاز این صنعت از کنترل کیفی مواد اولیه مصرفی تا محصولات پتروشیمی و کارخانجات تولید کننده مواد پلیمری و بررسی علل تخریب و خوردگی و ارائه راه کارهای بهبود؛ را ارائه می‌دهد.