صنایع پزشکی، دندانپزشکی و دارویی
مواد زیستی به عنوان یک تکنولوژی بسیار پیشرفته در جلوگیری، کشف و بهبود بیماری‌های انسانی نقش بسیار مهمی دارد. هدف اصلی توسعه مواد طبیعی یا مصنوعی جهت کاربرد در حوزه دندانپزشکی، اورتوپدی، Maxillofacial ، Cardiovascular، Neurological ، Ophtalic است. امروزه پیشرفت‌های زیادی در زمینه کاربرد مواد زیستی و مهندسی زیستی نظیر کاربرد ایمپلانت‌ها، پروتزها و ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی انجام شده است.

مواد در پزشکی بخشی از علوم کاربردی مواد می‌باشد که یکی از زمینه‌های مهم پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم کاربردی است که از علوم نظری تا کاربردی کلینیکی را شامل می‌گردد.

هنگامی که استخوانی در بدن انسان می‌شکند ایمپلانت‌ها در بدن به گونه‌ای کار می گذارند که دو سر شکسته استخوان‌ها بتواند به یکدیگر بچسبد و زندگی دوباره‌ای را به انسان‌ها می‌دهد.

 در سال‌های اخیر مواد سازه‌ای زیستی در تولید ایمپلانت‌های پزشکی و دندانپزشکی به منظور بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی و افزایش مقاومت سایشی آنها توسعه یافته است. امروزه مراقبت‌های پزشکی بدون کاربرد مواد پلاستیکی مقدور نیست.

نانو پزشکی موضوع جدیدی در علم و تکنولوژی است. مواد زیستی فعال Bioactive materials به تدریج نقش پر رنگ‌تری در صنایع مواد زیستی نظیر ساخت ارگان‌های مصنوعی بدن، مواد دارویی، کامپوزیت‌های با استحکام بیشتر و سبک‌تر در انسان بازی می‌کند.

کاربرد مواد غیر مغناطیسی در پزشکی نظیر توسعه اخیر در تصویر برداری، پیدا کردن علل بیماری و بهبود آن‌ها انجام شده است. همچنین کاربرد مواد گرافیتی و سرامیک‌ها به عنوان مواد پزشکی در کاربرد‌های کلینیکی مطرح می‌باشد.