چشم انداز


چشم انداز 

ایفای نقش به عنوان یک سازمان علمی-پژوهشی پیشرفته، به‌روز و خدمتگذار صنایع ایران در حوزه‌ی علوم کاربردی، با تاکید بر مهندسی مواد و متالورژی.

 ماموریت‌ها

  • دستیابی به اهداف چشم‌انداز بنیاد از طریق اعمال متدولوژی‌های پیوسته در حال پیشرفت و موثر.
  •  کمک به حل مشکلات فنی صنایع و مراجعان به این بنیاد و پذیرش متعهدانه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی.
  •  مشارکت کیفی در تحقیقاتی که در راستای نیازهای صنایع بوده و به دستیابی توسعه‌ی کلان کشور کمک می‌کند.
  • فراهم آوردن بهترین حمایت‌های فنی از صنایع کشور و کمک به دانش بنیان نمودن آن‌ها