آماده سازی نمونه
یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار در انجام صحیح آزمایشات مختلف، آماده‌سازی نمونه مورد آزمون می‌باشد به نحوی که ساده‌ترین خطاها در آماده‌سازی نمونه می تواند منجر به خطای فاحش در نتایج آزمون مربوطه گردد. بر همین اساس در کلیه استانداردهای انجام آزمون ، قبل از توضیح شرایط انجام آزمون، نحوه آماده‌سازی نمونه تشریح می‌گردد.

بخش آماده‌سازی آزمایشگاه‌های بنیاد علوم کاربردی رازی با برخورداری از تجهیزات مناسب، تکنسین‌های کارآزموده و کارشناسان مسلط بر استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی؛ مسئولیت آماده‌سازی نمونه‌های آزمون‌های مختلف قابل انجام در مجموعه آزمایشگاه‌های این بنیاد را بر عهده دارد. نمونه‌های پذیرش شده در این بنیاد در اولین مرحله به بخش آماده‌سازی ارجاع می‌شود تا با انجام آماده‌سازی لازم بر روی نمونه در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین دقت؛ مطابق با استاندارد موردنظر مشتری، جهت انجام آزمون به آزمایشگاه مربوطه ارجاع گردد. 

گزیده‌ای از خدمات بخش آماده‌سازی نمونه به شرح زیر می‌باشد: 

 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون کشش (تخت و گرد)
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون خمش
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون ضربه
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون تخت کردن
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون های PQR جوش
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون فشار
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون Nick Break
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون متالوگرافی
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون ماکروگرافی
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون تعیین ناخالصی
 • برشکاری نمونه‌ها و آماده‌سازی نمونه آزمون کوانتومتری
 • آماده‌سازی نمونه‌های آزمون‌های خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت‌ها
 • تهیه پولکی جهت انجام آنالیز ترکیب شیمیائی نمونه‌های چدنی