درخواست آزمون XRF & XRD


ذکر نوع ماتریکس نمونه جهت انالیز بهتر الزامی است. حداقل میزان نمونه لازم برای نمونه های پودری 5 گرم می باشد. نمونه های خود را کد گذاری نموده و نام خود را روی آنها درج نمایید. در صورت کمبود مقدار نمونه، با کارشناس مربوطه هماهنگ شود. نمونه های با ترکیبات خاص، نیاز به برگه مشخصات (Certificate) از طرف مشتری دارند. مشتری متعهد می گردد که نمونه رادیو اکتیو و انفجاری نبوده و مسئولیت عواقب و کلیه ضررهای احتمالی و خطرات ناشی از ارائه اطلاعات خلاف واقع را شخصاً بر عهده می گیرد. در صورت نیاز به مشاوره در مورد آماده سازی و مقدار نمونه با شماره های 2-46872321(021) ، 49732(021) داخلی 212 تماس حاصل فرمایید. آزمون XRF در صورت کمبود مقدار نمونه، از گرفتن L.O.I (در صد افت وزنی نمونه) معذوریم. از پذیرش نمونه های مایع معذوریم. آزمون XRD در صورت داشتن مرجع (مقاله، استاندارد) لطفاً قسمتی از آن که مربوط به آنالیز XRD است به فرم درخواست آنالیز پیوست گردد. در صورتیکه نمونه به صورت قطعه یا لایه نازک است، سطح پشت نمونه را با یک علامت ضربدر مشخص نمایید (منظور از پشت نمونه سمتی است که نباید آنایز شود).